HJEM

OM KLUBBEN

AKTIVITETER

FORUM

MEDLEMMER

BILDER

TEKNISK INFO

RÅD OG TIPS

DELELAGER

ANNONSER

LINKER

logo

Om klubben

I formålsparagrafen står det at klubben skal ivareta interessen for Citroën  7, 11 & 15 (såkalt Traction Avant) bl.a. ved opplysning, hjelp i teoretiske og praktiske problemer samt ved kjøp av biler og deler og andre sider ved det å eie og kjøre en Traction. For å bli medlem, må man ha en spesiell interesse for disse modellene eller eie en slik Citroën.
Medlemstallet har ligget relativt stabilt på rundt 140 de siste årene og tyngdepunktet er rundt Osloregionen. Klubben ble stiftet i 1971. Tilbudet til medlemmene er konsentrert rundt:
 

  • Flere medlemsmøter i løpet av året.  I vinterhalvåret avholdes møtene vanligvis på Motormuseet på Strømmen storsenter og utemøter vår og høst på Frognerseteren; da med biler selvfølgelig.
  • Klubben har vanligvis stand på NVKs vår- og høstmarked på Ekeberg. De siste årene har flere av klubbens biler vært å se på Fransk bildag. Følg med under "Aktiviteter".
  • 1-2 weekendtreff-/dagsutflukter i løpet av sommeren.  Det er  tradisjon med et ”Landstreff” i august hvor også klubbens årsmøte avholdes.  Dette treffet er på en måte årets høydepunkt og arrangeres på ulike steder fra år til år.
  • Klubben utgir bladet Cithrophile sammen med fire andre Citroën-klubber (DS, CX, Norsk 2CV og Østfold 2CV). Det utkommer 6 ganger i året.  I tillegg sendes ut et meldingsskriv, Bulletin Traction, ca. 6 ganger årlig.
  • Delelagertjenesten.  Klubben har et lager av deler hvor medlemmene kan bestille det de trenger til bilene sine.  Det klubben ikke har på lager, skaffes fra utlandet.
  • Medlemmer kan gjennom klubben få en særdeles gunstig forsikring i Tennant (veteranforsikring) (se også: http://www.lmk.no) eller og har egne forsikringskonsulenter til dette.
  • For de som trenger teknisk rådgiving er det egen teknisk konsulent i tillegg til mange erfarne medlemmer
  • Miljøet er både teknisk og sosialt og man prøver å ha en balanse i virksomheten slik at også de som er mindre interessert i teknikk (f. eks resten av familien) også kan få utbytte.
  • Klubben har også spesialverktøy til gratis utlån for medlemmene.

Øverst fra venstre: Knut Larsen, Eirik Kvam, Bernt Christian Bowitz, Arve Gaupset og Vebjørn Ruud
Nederst fra venstre: Andreas Haare, Helge Guldberg, Terje Lund og Audun Jahren

Og slik så de ut året før:

Fra venstre: Helge Guldberg, Eirik Kvam, Audun Jahren,
Knut Larsen og Vebjørn Ruud (Arve Gaupset hadde allerede
"left the building" da bildet ble tatt)

 

Nøkkelpersoner:

 

Funksjon

Navn

Adresse

   Telefon

Telefax / E-post

Formann

Vebjørn Ruud

Stenstrupsgate 15, 3616 Kongsberg

32734997 97174806

Vebjorn.Ruud@asplanviak.no

Sekretær

Helge Guldberg

Lidarende 8,
3482 Tofte

32794082 91698691  

hguldbe@online.no

Regnskap, materialforv.

Arve Gaupset

Losbyveien 159 1475 Finstadjordet

67903224 90121658  

agaupse@online.no

Delelager

Knut Larsen

Østagløttvn. 14, 1472 Fjellhamar

67900817

Fax: 22723091 knut-larsen@vikenfiber.no

Redaktør

Eirik Kvam

Maristuv. 15,7030 Trondheim

73514265 95024965

eirik-kv@online.no

Styremedlem

Audun Jahren

Nyheimveien, 3340 Åmot

32784792 90734525

audunj@online.no

Styremedlem

Robert Myrene

Kastellveien 8 A, 1162 Oslo

90183265

rmyrene@online.no

Forsikrings komité

Andreas Haare 

Bingen, 3330 Skotselv  

32759838 95031142

 

 

Bernt Chr. Bowitz

Colletts gate 12 A , 0169 Oslo 

22465657 92052555 

bbowitz@getmail.no

Teknisk konsulent

Reidar Hansen

Grønnebergvn.2, Kaupangruta, 3250 Larvik

33127290

ialarvik@online.no

Webmaster

John Selbekk

Sisikveien 7, 7072 Heimdal 

41422586